Хто відноситься до публічних осіб? Як визначити зв'язки із США або рф/рб? Які ознаки наявності податкового резидентства інших країн?

Запитання

Як визначити, чи відношуся я до публічних (політично значущих) осіб? Чи можу я відноситися до переліку осіб, які мають зв'язки із США або рф/рб? Які ознаки наявності податкового резидентства інших країн? Що таке CRS? 

Відповідь

Ознайомтеся з детальним визначенням:

Щодо публічних (політично значущих) осіб.

Згідно з Законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення":

"Політично значущі особи" — це фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях*. Сюди ж відносяться особи, які мають спільне з Політично значущою особою володіння юридичною особою та інші правові утворення й ділові зв’язки. А також члени їх сімей:

  • чоловік/дружина або прирівняні до них особи;
  • син, дочка;
  • пасинок, падчерка;
  • усиновлена особа та особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;
  • зять та невістка і прирівняні до них особи;
  • батько, мати;
  • вітчим, мачуха;
  • усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

*Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції.
Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях — посадові особи міжнародних організацій, які […] виконують чи виконували керівні функції на найвищому рівні […] в міжнародних міждержавних організаціях.
Іноземні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах.
З 29.10.2023 строк статусу РЕР є довічним, тобто не залежить від терміну виконання публічних функцій чи періоду після залишення посади (раніше — до 3-х років після залишення посади).

Щодо зв’язків з США.

У 2019 році набула чинності угода між Україною та США — Угода FATCA. АТ "СЕНС БАНК" фінансова установа, яка бере участь у FATCA, повністю дотримується вимог Угоди та згідно з вимогами FATCA зобов’язана отримувати певну інформацію від своїх клієнтів.

Ознаки, які вказують на зв'язок фізичної особи з США:

  • громадянство США, право на постійне проживання в США ("green card");
  • перебування на території США протягом 3-х останніх років, включно з поточним;
  • діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включно з поштовою скринькою в США);
  • діючий номер телефону в США;
  • постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в США;
  • діюча довіреність або право підпису, надані особі з американською адресою;
  • адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США.

Щодо зв’язків з рф/рб.

Згідно з Постановою Правління НБУ №26 від 16.03.2023 р. "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" зв’язком із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб) у цьому контексті вважається відповідність хоча б одному з перелічених критеріїв:

  • є громадянином**/резидентом*** рф/рб;
  • є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб;
  • є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином та/або резидентом рф/рб та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;
  • володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб;
  • маєте ділові відносини з громадянином/резидентом рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;
  • маєте ділові відносини**** з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, власником якої є держава рф/рб, та/або громадянин/резидент рф/рб та/або юридична особа, і створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф/рб;
  • здійснюєте ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківські надавачі платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава рф/рб.

**Громадянин — Громадянин рф/рб, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р.
***Резидент рф/рб — особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф/рб
****Ділові відносини — відносини пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення

Щодо наявності податкового резидентства інших країн.

У березні 2023 року в Україні запровадили міжнародний обмін інформації про фінансові рахунки. Верховна Рада прийняла закон щодо запровадження в Україні загального міжнародного стандарту звітності та відповідної перевірки інформації про фінансові рахунки, який має назву CRS (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information).

У зв’язку з цим Sense Bank, як фінансовий агент, зобов’язаний здійснювати заходи належної комплексної перевірки фінансових рахунків клієнтів та виявляти осіб, які є податковими резидентами інших підзвітних юрисдикцій-партнерів з обміну інформацією. Інформація про такі рахунки у вигляді звіту про підзвітні рахунки подається до Державної податкової служби України.

Автоматичний обмін за стандартами CRS ґрунтується на зібраній банком інформації про клієнта, персональних даних контролюючих осіб власника рахунку під час первинного фінансового моніторингу: банківські та платіжні рахунки, рахунки в цінних паперах тощо.

Ознаки, які вказують на наявність податкового резидентства інших країн, окрім США:

  • іноземне громадянство (окрім США);
  • поштова адреса або адреса проживання в іншій юрисдикції (окрім США);
  • один або більше номерів телефону в інших юрисдикціях (окрім США) і жодного телефонного номеру в Україні;
  • дійсна на поточний момент довіреність або повноваження з правом підпису, надані особі, з адресою в іншій юрисдикції (окрім США);
  • наявність номеру податкового резидента (TIN) в іншій юрисдикції (окрім США).

Наявність податкового резидентства інших країн не обмежує відкриття та обслуговування рахунків.

Клієнт зобов’язаний надавати на вимогу банку інформацію та документи, що стосуються статусу свого податкового резидентства та/або контролюючих осіб його рахунку, із зазначенням повної інформації. Якщо дані не буде надано, то банк може відмовити в обслуговуванні (наприклад, відкривати рахунки або укладати договори).

Відповідні зобов'язання викладені в Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки" № 2970-ІХ від 20.03.2023.

Також, Державна податкова служба розвіює міфи щодо тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS — ознайомтесь з відповідями на сайті податкової.

Чи була ця стаття корисною?
237 з 292 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.