Які умови захисту вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)?

Запитання

Які умови захисту вкладів ФГВФО? Чи захищені вклади в Sense Bank Фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Яка сума за вкладами у банку гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб? Які види вкладів гарантуються Фондом? Чи гарантуються вклади фізичних осіб-підприємців? Які кошти Фонд не відшкодовує?

Відповідь

АТ "Сенс Банк" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що гарантує кожному вкладнику банку отримання від Фонду відшкодування коштів за його вкладом у разі ліквідації банку. Перегляньте нижче відповіді на основні запитання щодо виплат від ФГВФО.

Яка сума за вкладами гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб?

Згідно з Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (стаття 26):
  • протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування — всі вклади клієнтів АТ "Сенс Банк" гарантуються у повному обсязі;
  • після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні — гранична сума відшкодування коштів за вкладами становитиме 600 000 гривень і може бути збільшена за рішенням Фонду.

Під час відшкодування ФГВФО враховує як суму вкладу, так і нараховані відсотки (які нараховані до початку процедури виведення банку з ринку).

Які види вкладів гарантуються Фондом?

Фонд гарантує відшкодування коштів за всіма вкладами, які залучені банком на умовах договору: банківського вкладу (депозит) та рахунку. Зокрема, кошти — на депозитних, поточних та карткових рахунках фізичних осіб та ФОП, на рахунку "Дохідний сейф".

Чи гарантуються вклади фізичних осіб-підприємців?

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців.

Як захищені цінні папери, придбані через АТ "Сенс Банк"?

Всі придбані цінні папери (облігації та акції) знаходяться у власності клієнтів і обліковуються: ОВДП — в депозитарії НБУ, акції — в Національному депозитарії України. Тобто, якщо банк/депозитарна установа припиняє свою діяльність, з цінними паперами (акції, ОВДП) нічого не відбувається, оскільки клієнт є їх власником. 

Наразі ОВДП є одним із найнадійніших інвестиційних інструментів — вся сума на 100% гарантується Міністерством фінансів України. Якщо "Що буде з акціями/облігаціями у разі припинення роботи депозитарної установи у банку?"

Які кошти ФГВФО не відшкодовує?

Фонд не відшкодовує кошти:
▪ за вкладами у розмірі менше 10 гривень;
▪ передані банку в довірче управління;
▪ розміщені на вклад особою, яка до дня прийняття НБУ рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних:
    - є пов’язаною з банком особою або була такою протягом року;
    - надавала банку послуги, як аудитор, оцінювач — якщо з дня припинення надання послуг не минув рік.
▪ розміщені на вклад власником істотної участі банку;
▪ за вкладами, за якими вкладники отримують від банку відсотки за договорами, укладеними на індивідуальних умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" (стаття 52) або мають інші фінансові привілеї від банку;
▪ за вкладом, який використовується вкладником, як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед банком (у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань);
▪ за вкладами у філіях іноземних банків;
▪ за вкладами у банківських металах;
▪ розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
▪ за вкладами, задоволення вимог за якими зупинено відповідно до ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

В якій валюті виплачуються вклади ФГВФО?

В гривні за курсом НБУ.

Де на сайті банку можна ознайомитись з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб? 

Ви можете ознайомитись з інформацією на сайті АТ "СЕНС БАНК" — www.sensebank.com.ua у розділі "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

 

Чи була ця стаття корисною?
3 з 3 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.