Основна термінологія по сервісу "Інвестиції"

Запитання

Яка основна термінологія по розділу "Інвестиції"? Що таке "інвестиції"? Що таке "облігації"? Що таке "ф'ючерс"? Що таке "акції"?

Відповідь

Що таке "інвестиції"?

Це довгострокове вкладення в цінні папери з метою отримання прибутку у майбутньому від подорожчання активу.

Що таке "трейдинг"?

Це короткострокові операції купівлі/продажу акцій з метою швидкого отримання прибутку від зміни курсової різниці.

Що таке "акція"?

Це корпоративні цінні папери. Вкладення в акції — це довгострокова інвестиція.

Що таке "облігація"?

Від акції облігація відрізняється фіксованою прибутковістю. Покупець відразу знає, який прибуток принесе боргова розписка. І якщо у випадку з придбанням акцій інвестор стає власником компанії, то вкладаючи в облігації, він перетворюється на її кредитора.

Що таке "ф’ючерс"?

Це договір на купівлю або продаж основного активу в майбутньому, але за сьогоднішньою ринковою вартістю. Предметом контракту може бути цінний папір (акція, облігація).

Що таке "опціон"?

Це цінний папір, різновид договору на купівлю в майбутньому певного активу.

Що таке "фондовий ринок" (stock market)?

Це економічний та фінансовий майданчик, на якому здійснюються операції з цінними паперами: купівля, продаж. Приклад цінних паперів: акції, облігації, ф'ючерси, опціони, векселі.

Що таке ASK?

Це ціна пропозиції — найнижча ціна, за якою хто-небудь бажає продати дану акцію, опціон, ф'ючерс, валюту.

Що таке BID?

Це ціна попиту — найвища ціна, за якою хто-небудь бажає купити дану акцію, опціон, ф'ючерс, валюту.

Що таке "проспект емісії"?

Це документ, що містить інформацію щодо особливостей розміщення цінних паперів.

Що таке "біржовий курс"?

Це ціна продажу цінного паперу (акції, облігації), який обертається на біржі. Біржовий курс знаходиться у прямій залежності від величини дивіденду і в зворотній залежності від норми позичкового відсотка.

Що таке "дивіденди"?

Це виплати, які отримують власники акцій підприємства за підсумками його роботи, в залежності від кількості та виду цінних паперів, що їм належать.

Що таке ISIN?

Це 12-символьний унікальний міжнародний код цінного паперу. 

Що таке "інвестиційний прибуток або збиток"?

Позитивна або негативна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу.

Що таке "ОВДП" (Облігації внутрішньої державної позики України)?

Це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Інвестуючи в ОВДП, ви інвестуєте у розвиток своєї держави, а держава зобов'язується виплачувати вам відсотки на суму вкладу.

Що таке "спліт акцій" (Stock split)?

Спліт акцій або дроблення акцій — збільшення кількості акцій корпорації, які знаходяться в обігу. Якщо в обігу компанії, наприклад, 1 млн акцій і спліт проводиться з відношенням два-до-одного, то в компанії буде 2 млн акцій, а кожен власник, який мав 100 акцій, володітиме 200 акціями. При цьому, номінальна вартість акцій у два рази зменшується. Після відкриття торгівлі акціями у SenseSuperApp було проведено спліт по двум акціям: Alphabet (тікер GOOGL) та Amazon (тікер AMZN) у пропорції 1 до 20 — тобто була 1 акція, яка наразі дорівнює 20 акціям.

Що таке "котирування акцій"?

Означає ринкову ціну акцій на біржі. Базове котирування для конкретної акції надає таку інформацію — ціна її пропозиції та запиту (у період проведення торгів на біржі ціна змінюється в реальному часі), ціна останньої торгівлі (ціна на момент закриття торгів, яка визначає ринкову ціну акцій, до моменту відкриття наступних торгів на біржі) та обсяг торгів.

Що таке ETF (Exchange Traded Funds)?

Це готові портфелі цінних паперів чи інших активів. Можна купити пай такого фонду — його частку у портфелі. Їх купують чи продають так само, як інші цінні папери на фондовому ринку. Купуючи одну акцію ETF, ви інвестуєте у цінні папери всіх компаній країни чи галузі одночасно. Наприклад, S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) та VanEck Vectors Gaming ETF.

Що таке Pre-IPO?

Один з пізніх етапів фінансування приватної компанії, що зазвичай передує первинному публічному реченню (IPO). Інвестиції в pre-IPO — це купівля акцій великих приватних компаній, які вже займають велику частку ринку, але здатні за один-три роки зрости ще кілька разів. Інакше кажучи, це венчурні інвестиції пізніх стадій — із меншим ризиком та більшою ліквідністю, ніж у ранньому венчурі.

Що таке IPO?

Перший публічний продаж акцій акціонерного товариства, у тому числі у формі продажу депозитарних розписок на акції, необмеженому колу осіб. Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску.

Що таке "криптовалюта"?

Віртуальні гроші, платежі якими проходять у децентралізованій (ніким не контрольованій) системі. Криптовалюта — це результат комп'ютерних обчислень; електронні реєстри, що зберігають інформацію про те, скільки у користувача криптовалюти і куди він її переводить.

Що таке "дорогоцінні метали"?

Види дорогоцінних металів золото, срібло, платина, паладій. Дорогоцінні метали, на відміну від друкованих грошових знаків, не втрачають свого сенсу та цінності ні під час катаклізмів, ні за фінансової кризи, коли валюти різних країн знецінюються. Крім того, золото саме по собі є елементом світової фінансової системи, тобто не окремо взятою цінністю, а вбудованою в існуючі процеси.

 

Бажаєте дізнатися деталі щодо сервісу "Інвестиції" в цифровому банку Sense SuperApp? Приєднуйтесь до спеціального Telegram чату користувачів додатку, які вже користуються сервісом. У ньому ви можете поспілкуватися з іншими клієнтами та багатьма співробітниками банку.

Корисні статті

Чи є в Sense Bank ліцензія на торгівлю акціями? 

Чи є мінімальний та максимальний поріг для інвестування у цифровому банку Sense SuperApp?

В який час можна купувати або продавати акції? Як швидко будуть зараховані гроші від купівлі чи продажу акцій?

Чи була ця стаття корисною?
31 з 32 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.